..............

به گذراندنه رواله عادی زندگی  اکتفا نکرديم .اکتفا به

اينها  زنده مانی هست نه زندگانی         

به ورزش،ساز ويا علمی خاص تکيه کرديم و روال تکراريه زندگی

را شکستيم ودر رشته ای به تکامل رسيديم .

در اين کار قوی و قاطع بوديم و نترسيديم تا ارزشمند زندگی کنيم

 اين قاطعيت و اقتدار از هر کسی ساخته نيست .

ريسک کرديم ٫حرکت کرديم ٫ از هر چيز ميترسيديم سراغش رفتيم

و در آن غلتيديم.دست بر چند شاخه گرفتيم وبالا رفتيم.

افرادی مثل ٫اديسون٫ انيشتن٫ و ...که دنيا رو تکان دادند،

 حرکت کردند ريسکها کردند زجرها کشيدند بی کار نماندند ونترسيدند

و بسياری از مسائلی که برايشان اتفاق افتاد را پذيرفتند و ازآن

فرار نميکردند تا اينکه ...

از قدرتهايی که داريم استفاده کرديم و به خودمان معنی داديم

بيهوده زندگی نکرديم و حداقل دريک شاخه خودمان را به کمال رسانديم 

 تا حرفی برای گفتن داشته باشيم و دارای ارزش و فايده خاص باشيم

حال آن شاخه ميخواهد هنر نوازنگی باشد يا هر علمی يا حتی همين

هنر وبلاگ نويسی ... مهم اينکه در شاخه ای به کمال برسيم .

اينکه درس بخوانيم مدرک بگيريم ازدواج کنيم وکار کنيم

بعد بميريم زندگی نکرديم !!

بايد حرکت کرد ريسک کرد قاطع بود نترسيد و درشرايط مختلف قرار گرفت 

و در شاخه يا رشته ای خود را به کمال رساند که کمال هر چيز خداست

حرکت کردن سخت است...ريسک کردن سخت تر است...

قاطع بودن باز هم سخت تر...تحمل جدايی کمر شکن...       

نترس بودن غير ممکن...  و انسانيت ....

                       

                                که زندگی بسيار سخت است

 

 

 

/ 26 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پريسا

غروب غم انگيز آپديت شد. هنوز که آپ نکردی؟

پريسا

سلام اخه من که بی معرفتی نکردم .

پريسا

سلام علی آقا نميخوای يه دستی به سر و گوش بلاگت بزنی. يه آب و جارويی بکنی.

ghazal

سلام .بيا ببين چه کردم ارشاد مال يه دقيقهشه.بی شوخی اپ شدم منتظرتم بيا بابای

ghazal

سلام بابا تو متنم اکستسی ريخته بودم که حالشو بردی. اثر قرصه بوده که شوما پريدی يه کهکشون ديگه به کسی نگيا.بابای

تارا از کلبه ی عشق

سلام..پس کجايی علی؟چرا از آپديت خبری نيست..نکنه داری به زندگانی می انديشی...آره خوب..بينديش......../.من آپيدم.....منتظرتمممممممممممممم

زهرا

زندگي بسيار سخت زيباست چون هميشه واقعيه ، نه زندگيي كه توي خيال و رويا ساختيم هيچوقت واقعيت نداره و نميشه باهاش زيبا رقصيد